Předplacené karty (Výzva k přihlášení)

Předplacené karty (Výzva k přihlášení)

 

       
   

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

 

CZECH SHOOTING FEDERATION

 
 

 

 
   
 
  U Pergamenky 1511/3 170 00 PRAHA 7 
  CZECH REPUBLIC Tel./Fax: ++420/220 876 797 
    e-mail: shooting@shooting.cz www.shooting.cz datová 
    schránka: 3q4ssis
 
 

 

 

________________________________________________________________

     

                                      

 

                    Předplacené karty (Výzva k přihlášení)

 

Upozorňujeme všechny držitele předplatných karet na sportovní střelnici v Brně – Soběšicích, na ul. Kociánka, k.ú. Sadová, obec Brno-město, kraj Jihomoravský, kteří mají na zakoupených elektronických kartách předplacené terče, jejich vydání a vypuštění (dále jen „elektronické karty“), aby se s těmito pohledávkami vůči ČSS, z.s. Jihomoravskému krajskému sdružení, IČ 709 21 571, se sídlem Nádražní 698, 691 44 Lednice (dále jen „ČSS JKS“) přihlásili u správce střelnice Ing. Josefa Vágnera, tel. 739 647 444, a to ve lhůtě do dvou měsíců od zveřejnění této výzvy. K později přihlášeným nárokům nebude moci být přihlédnuto. 

Tento krok je ze strany Českého střeleckého svazu, z. s., IČ 709 21 57, se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7 (dále jen „ČSS“) činěn jakožto vstřícný krok ke všem držitelům elektronických karet, kdy ČSS přesto, že nepřebírá závazky ze strany ČSS JKS se snaží tyto závazky zaevidovat pro účely jejich případného vypořádání ve prospěch všech zúčastněných.

Po zjištění momentálně blíže neurčeného okruhu držitelů elektronických karet bude po dohodě s ČSS JKS přihlášeným držitelům nabídnuta varianta vypořádání jejich závazků vůči ČSS JKS.

 

 

 

 

Tato výzva je zveřejněna na stránkách ČSS stejně tak na stránkách brokybrno.cz a vyvěšena na

                                                   střelnici Brno ke dni 1.5.2024

Provozní doba pro veřejnost

letní období (1. duben - 31. říjen)
  • úterý až čtvrtek od 9:00 do 18:00
  • sobota od 9:00 do 14:00
  • Ve svátcích a při závodech střelnice pro veřejnost uzavřena
zimní období (1. listopad - 31. březen)
  • úterý až čtvrtek od 9:00 do 16:00

Provozovatel

Český střelecký svaz, z.s.
U Pergamenky 1511/3
170 00 Praha 7 - Holešovice

Kontaktní osoby

Správci střelnice:

Ing. Josef Vágner 739 647 444
Vít Hrdlička 739 840 011

Manažer střelnice:

Miroslav Ondrák 777 274 117

broky.brno@gmail.com

Naši partneři: